2024 års turnering är tyvärr inställd p.g.a. sjukdom.
Vi hoppas att vi kommer att kunna återuppta turneringen 2025.